Jhoony Esmod (Tasarım Editörü)

En iyi tasarım &
Hayal gücüyle başlar
Kapaklarımıza hayal gücü katıyoruz!

Biçim, işlevi izler

İyi tasarım yapma dürtüsü, tıpkı yaşamayı sürdürme dürtüsü gibi birşeydir.

Tasarım!

Tasarım, bir sorunun çözümü için geliştirilmiş plan ya da fikirdir. Tasarım, öncelikle zihinde var olan bir fikirdir; ama bu fikir bir biçim verme dinamiğini içerir ve oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir nesne olarak somutlaşır. Buna göre, her tasarım olgusunda bir fikir ve o fikre göre biçimlenmiş bir esne bulunur.
Tasarım kavramı her çeşit nesnenin ve düşüncenin insan tarafından oluşturulması anlamında kullanılmaktadır.

" Mükemmellik olağanüstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde edilir."

Bir imge yalnızca bir marka bir tasarım, bir slogan ya da kolayca anımsanan bir resim değildir. Bir bireyin, kurumun, şirketin, ürünün ya da hizmetin kılı kırk yararak yaratılmış kişilik portresidir.

Tasarım Editörü

Jhoony Esmod

Sanatçı şeytanların baştan çıkardığı bir yaratıktır, genellikle neden kendisini seçtiklerini bilmediği gibi, nedenini merak demiyecek kadar da meşguldür. 

Tasarımda biz önce kitap hakkında ne yapabiliriz bunları yazarız. Hayal gücümüzü derinlemesine açmanın bir yoludur bu. Önce yazar, sonra uygularız.

Awward 2015
Avrupa en iyi kapak tasarım ödülü.
Awward 2016
Avrupa en iyi kapak tasarım ödülü.
Awward 2018
Avrupa en iyi kapak tasarım ödülü.

En İyi Tasarımlar

Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole France

Tasarım yaratma olayıyla örtüşen bir olgudur. Yaratma, genellikle insanın hazır olarak bulduğu doğa varlığına, insanın kendi tinsel (manevi) varlığını katması demektir. 

Tasarıma önem veriyoruz.

Sanatçının ortaya koyduğu ürünler; ister edebiyat, ister el becerisine dayalı ürünler ve isterse sanayi ürünleri olsunlar, duyusal dünyaya duygu ve düşüncelerin aktarılmasıyla oluşurlar.

Düşüncelerimizi aktarıyoruz.

Tasarımın temelinde yaratıcılık vardır. Yaratıcılık bir konuya değişik ve farklı görüş açılarından yaklaşarak, yeni önermelerde bulunmaktır. 

Yaratıcılık katıyoruz.

Tasarımın içeriğinde bireysel özgünlük vardır, yaşamı algılama ve aktarma yetisi ile mevcut bilgi ve deneyimin yeniden sentezlenmesiyle oluşmaktadır.

Özgürlük katıyoruz.

Back Cover

Uzman Kadro

Tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir. Bu amaç doğrultusunda tasarımcı, bir sanatçı kişiliğiyle duygu, düşünce ve hayal gücünü, çizgiler, biçimler, renkler gibi fiziki olgulara aktarır ve ürünü ortaya koyar. 

Yaratıcılık
Kitap kapağına değişik ve farklı görüş açılarından yaklaşarak, önermeler oluşturup en iyi tasarımı yapıyoruz.
Özgürlük
Kitap kapaklarında yaşamı algılama ve aktarma yetimiz ile mevcut bilgi ve deneyimimizi yeniden sentezleyerek en iyi kitap kapağını oluşturuyoruz.
Düş Gücü
Düşünüldüğü gibi algılanamayan kitap kapağı tasarımı, nedeni her ne olursa olsun bize göre başarısız sayılır.

Yayıncılık

Deneyimli çalışanlarla harikalar yaratmanın mutluluğu bizimle.