Editörlük Başvurusu

Hazır mısın?

Editörler Yetiştiriyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek linsans veya lisans yapmış olan adayların başvuruları dikkate alınmaktadır.
Üniversitenin Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünde okuyorsanız veya mezunsanız.
Kitap editörlüğü deneyiminiz varsa.
Hazırda editörlüğünü yaptığınız bir eser varsa.
Kitap editörlüğü konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız.
İşte bu başvuru sizin için.
Kitap editörlüğü konusunda uzman bir referans.
İkinci editörlük çalışmasından itibaren yüksek gelir.
Profesyonellerle birlikte çalışma şansı.

Yayınevi Editörlük Online Başvuru

Kitap Editörü
Editör, henüz kitaplaşmamış fikirden; tamamen yazılmış, bitmiş bir kitaba kadar her türlü projesinde yazara destek olan kişidir. En iyi hazırlanmış kitabın dahi tarafsız ve profesyonel bir gözle incelenip dilin gereklerine uygun olduğunun onaylanması gerekir. Geliştirici editör ise sadece; kitapta kullanılan dilin kurallara uygun olup olmadığıyla değil, aynı zamanda fikrin nasıl daha iyi sunulabileceğiyle de ilgilenir.
Uzmanlık İsteyen işler
Uzmanlık alanı dahilinde belli bir konu başlığı, yazar ya da tür etrafında bir dizi/ koleksiyon oluşturup yayınevimize sunan, önerdiği eserlerin yayımlan­ma sürecinde yazar, çevirmen vb. kişilerle irtibata geçerek metin üzerinde çalışan, yayınevimizin ilkeleri doğrultusunda metni kontrol eden, teknik ve içerik bakımından müdahalede bulunan, tasarım, pazarlama, satış gibi ilgili departmanlara kitaplarla ilgili gerekli bilgiyi veren, sürecin tüm aşamalarında sorumluluğu olan kişidir.
Çeviri Editörü
Yayınevimizde yayınlanması kararlaştırılan eserlerin çeviri süreçlerini yöneten, çevrilerek yayınlanmak üzere eser önermekten çeviri işlerinin sonuçlandırıl­masına dek çeviri merkezli birçok işin sorumluluğunu üstlenen üstlenirler.
Seçici Editör
Yayınevimizin yayın politikasına göre yayımlayacağımız kitapları araştıran, bulan, okuyan ve karar veren editörlerimizdir. Yurtiçinde ve yurtdışındaki yayın dünyasını, yeni akımları, yayınları sürekli takip ederler. Ajanslarla, yayınevleriyle, diğer edi­törlerle ve yazarlarla sürekli iletişim halindedir. Ajanslarda, yayınevlerinden ve yazarlardan gelen taslakları okuyup değerlendirir ve yayınevimize uygunlu­ğunu denetler. Uygun bulunan taslak veya kitapların yayınlanması için yayın­cı, pazarlama ve satışla ilgili projeleri geliştirir, bütçeyi hazırlarlar.
Son Okutman Editör
Baskı aşamasına gelmiş ürünün biçimsel son kontrollerini yaparak baskıya/ üreti­me hazır olduğunu teyit eden kişidir.Görevler 1- Editörle iletişim içinde, tamamen sonlandırılmış bir kitabın uygulama çıktısını okumak. 2- Tapaj hatalarını işaretlemek. 3- Sayfa künyelerinin , önsöz , sonsöz, bölüm başlıkları , notlar, dizin vb.’nin doğru numaralandırılmış ve yerleştirilmiş olması için biçimsel kontrolleri yapmak . 4- Metin içinde ya da sonunda yer alan her tür görselin altyazısının doğruluğunu kontrol etmek.
Yukarıdaki bölümler haricinde başvuru kabul edilmemektedir. Yukarıdaki bölümlerde, okuyor veya mezunsanız başvuru yapabilirsiniz. Aksi halde başvurularınız dikkate alınmaz.