En iyisi için
Çalışıyoruz

Editörler olarak, yazarlarımıza destek oluyoruz. 

Profesyonel Editörlük

Profesyonellerle çalışmanın mutluluğu.

En iyi hazırlanmış kitabın dahi tarafsız ve profesyonel bir gözle incelenip dilin gereklerine uygun olduğunun onaylanması gerekir. 

Yazım Kuralları
Yayınlanacak olan kitap yazım kurallarına uygun mu? Kitabın adı yeterince etkileyici mi?
Okura Hitap
Yayınlanacak kitap kimlere hitap ediyor? Kitabın kurgusu yeterince düzenli mi?
Fikir ve Dil
Yayınlanacak kitabın fikirleri ve dili yeterince anlaşılır ve açık mı? kitap akıcı ve bütünselliğini koruyor mu?

Hazırlanan Kitap

93

İncelenen Kitap

130

Ödüllü Kitap

40

Toplam Kitap Hedefi

250

Uluslararası Güven

Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz
Bizce eserde düzeltilmesi gerekli yerlerin bulunması, yazarı daha iyi anlamamız için bir fırsattır.
Editör
Adam smith
Yazar; editörlerimizin sahip olduğu bilgi ve birikimden yararlanarak daha iyisinin de mümkün olduğunun farkına varır.
Lektör
Lily Ellen

Popüler Bir Takım

Takım ruhuyla daha iyisi için.
Erick Roman
Manager
Erica Wilson
Ast Manager
Delpiero
Executive Product
Dan Frans
Head Maerketing

Editörlerimiz

Neler yapıyor?
Kitap Bütünlüğü
Kitap Editörlerimiz; öncelikle kitabın bütünlüğünden sorumludur. Yani kitabın içeriği doğru tespit edilmiş mi, içerisindeki bölümler kısa mı, uzun mu? Eksik bilgiler var mı, varsa hangileri, nelerin ilave edilmesi gerekli?
Yazar Yönlendirmesi
Editörlerimiz kitap piyasasındaki açığı bilir ve yazarı bu konuda yönlendirir. Editörlerimiz için önemli olan bir konuyu ele almak değil, o konu nasıl ele alınırsa ‘okura ulaşır’ ve ‘faydalı olur’ sorularının cevabını bulmaktır.
Katma Değere Önem Verir
Bir kitap yaratırken katma değerini de sorgulamak gerek! Yani kitap okura yeni ne söyleyecek? Editörlerimiz yazarlarımıza yeni nesil kitap kurguları hakkında fikir verir.!
Mantık ve Kurgu
Yazar kitaba ‘içten’ bakar ve bu yüzden bazı mantık ve kurgu hataları yaptıysa bunları göremez. Editörlerimiz ise kitaba ‘dışarıdan’ baktıkları ve yabancı göz olarak okudukları için bu hataları kolaylıkla yakalar.
Dil akıcı mı?
Editörlerimiz dilin akıcı olması için çalışır, fazla kelimeleri ayıklar, metnin daha ilgi çekici hale getirilmesi hatta metnin akıcılığı için yeri geldiğinde kurgunun değiştirilmesi de onların görevidir.
Zaman Olgusu
Kitabınızı yazdığınız sırada ileri ki tarihlerde gerçekleşecek bir etkinlikten bahsederken gelecek zaman kullanırsınız. Oysa kitabınız çıktığında o etkinlik çoktan geçmiş olacak. Editörlerimiz kitabın çıkacağı tarihi baz alarak, zaman algısını da yönetir.

Kitapla İlgili Görüşler

Editörlerimiz ne düşünüyor?
Kitap İsminin Seçimi
Hangi isim daha çok sattırır? Hangi başlık dikkat çeker? Başlık içeriği yansıtıyor mu? Bu konuda editörimizin desteği ile maça 1–0 önde başlıyoruz!
Kapak ve Arka Kapak
Bir kitabın en önemli aşamalarından biri kapak seçimi ve arka kapak yazısıdır. Okurlar ilk önce bu ikisi ile kitap hakkında fikir edinir. En çok merak uyandıran, konuyu en iyi özetleyen arka kapak yazısını yazmak da, kitabı sattıracak kapağı seçmek de yine editörümüzün görevleri arasında…
Veriler ve Bilgiler Doğru Mu?
Editörlerimiz kitaplardaki bilgilerin doğruluğunu yeri geldiğinde teyit eder ve farklı kaynaklardan doğrulatmaya çalışır.
Son Okuma
Tüm bu aşamalardan sonra kitap editörlerimiz tarafından bir son okumaya tabii tutulur ve yine bütünsel olarak bir kez daha gözden geçirilerek yazarına teslim edilir. Böylece tüm hatalar minimuma iner.
Tanıtım ve Pazarlama
Editörlerimiz kitabın tanıtım ve pazarlama ayağında da görüş bildirir ve yazarı yönlendirir.
Kitabevleri Tanıtımı
Editörlerimiz kitabınızın basılma sonrası da çalışmalarına devam eder. Kitap tanıtımını hazırlayarak ilgili dağıtıcılara gönderir.

Editörlük Türlerimiz

Kısaca tanıtalım.

Uzmanlık Alanı

Uzmanlık alanı dahilinde belli bir konu başlığı, yazar ya da tür etrafında bir dizi/ koleksiyon oluşturup yayınevimize sunan, önerdiği eserlerin yayımlan­ma sürecinde yazar, çevirmen vb. kişilerle irtibata geçerek metin üzerinde çalışan, yayınevimizin ilkeleri doğrultusunda metni kontrol eden, teknik ve içerik bakımından müdahalede bulunan, tasarım, pazarlama, satış gibi ilgili departmanlara kitaplarla ilgili gerekli bilgiyi veren, sürecin tüm aşamalarında sorumluluğu olan kişidir.

Çeviri

Yayınevimizde yayınlanması kararlaştırılan eserlerin çeviri süreçlerini yöneten, çevrilerek yayınlanmak üzere eser önermekten çeviri işlerinin sonuçlandırıl­masına dek çeviri merkezli birçok işin sorumluluğunu üstlenen üstlenirler.

Farklılık

Yayınevimizin yayınlayacağı dosyaları veya konuları bizimle beraber belirle­yen, fikirler üreten, projeler gelişir en ve ilgili yazarlar veya yazar adaylarıyla görüşüp anlaşarak projeleri hayata geçiren kişidir. Yayın konularını ve olası bütçelerini belirler veya önerir, iç ve dış piyasayı sıkı takip ederek olası proje konuları yaratır, ajans ve yazarlarla sözleşme şartlarını oluşturur ve pazarlık yapar, gelen dosyaların  projeye  uygunluğunu denetler,  projenin  bütçe,  satış ve pazarlama süreçlerini takip eder.

Seçicilik

Yayınevimizin yayın politikasına göre yayımlayacağımız kitapları araştıran, bulan, okuyan ve karar veren editörlerimizdir. Yurtiçinde ve yurtdışındaki yayın dünyasını, yeni akımları, yayınları sürekli takip ederler. Ajanslarla, yayınevleriyle, diğer edi­törlerle ve yazarlarla sürekli iletişim halindedir. Ajanslarda, yayınevlerinden ve yazarlardan gelen taslakları okuyup değerlendirir ve yayınevimize uygunlu­ğunu denetler. Uygun bulunan taslak veya kitapların yayınlanması için yayın­cı, pazarlama ve satışla ilgili projeleri geliştirir, bütçeyi hazırlarlar.

Üretim

Baskı provası aşamasına gelmiş metnin üretim öncesi son kontrollerini yapan ve tekrar baskıların üretilmesinden sorumlu olan editörlerimizdir. Tüm metinler için, baskı provasını gözden geçirir. Metinlerdeki tüm editoryal değişiklikleri izleyip kayıt altına alır, tasarım ve üretime ön hazırlık yapar. Resim altı yazısı üretimini, son okumasını ve yerleşimini denetler. Tüm baskı provalarını yönetir ve güncelleştirir. Güncellenmiş baskılarda, format değişikliğinde, yenilemelerde son kontrolleri yapar. İ

Kaliteli Baskılar

Baskı Tekniğinde Avrupa Standarları
Kapaklarımız
Son teknoloji kitap kapağı kağıtları kullanıyoruz.
Kitap İç Sayfalar
Kitap Kağıdı olarak 80-70-60 gr Enzo kağıtlar tercih ediyoruz.
Kitap Lakı
Kitaplarımızda Bölgesel ve Kısmi kabartma lakı kullanıyoruz.
Kitap Kaplama
Mat Kuşe kapaklarımıza kaplama yapıyoruz.

Görevlerimiz

Kısaca Editör Görevleri
Editörlerimiz
Yanınızda
 • Kitabı veya dosyayı okumak, incelemek.
 • Kitabın veya dosyanın içeriğinin yayınevi kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek.
 • Kitabın veya dosyanın özgünlüğünü kontrol etmek.
 • Kitabın veya dosyanın hedef kitleye uygunluğuna bakmak.
Editörlerimiz
Yanınızda
 • Kitabın veya dosyanın piyasadaki ticari karşılığını/ konumunu araştır­mak ve değerlendirmek
 • Yayın kuruluna önermek.
 • İlgili birimlere kitapla ilgili gerekli bilgileri vermek.
 • Sözleşme sürecini takip etmek.
Editörlerimiz
Yanınızda
 • Piyasayı analiz ederek ihtiyaçları ve yönelimleri belirlemek.
 • İhtiyaç doğrultusunda fikir geliştirmek.
 • Projeyi yayın kuruluna önermek.
 • Projeyi gerçekleştirecek yazar, çevirmen, çizer vb. ilgili kişileri belirle­mek/ önermek.