Çevirmenlik Başvurusu

Hazır mısın?

Çevirmenler Yetiştiriyoruz.

Daha önce kitap çevirisi yapmamış arkadaşların başvuruları dikkate alınmamaktadır.
Daha önce çevirmenlik yaptıysanız.
Kitap çevirisi deneyiminiz varsa.
Hazırda çevirdiğiniz bir eser varsa.
Kitap çevirmenliği konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız.
İşte bu başvuru sizin için.
Kitap çevirmenliği konusunda uzman bir referans.
İkinci çeviri kitaptan itibaren yüksek gelir.
Profesyonellerle birlikte çalışma şansı.

Kitap Çevirmen Online Başvuru

Kitap Çeviri
Kitap çevirisi oldukça geniş bir konudur. Basit olarak kitap türlerini belirleyerek işe başlanır. Kurgu kitaplar hikâye, roman gibi edebi metinlerden oluşur. Kurgu olmayan kitaplarda makale, biyografi, tarih, teknik ve bilimsel içerikli düz yazılardır. Kurgu kitapları çevirmek için iki dili ileri derecede bilmek tercümeyi tamamlayabilmek için yeterli değildir.
Uzmanlık Alanı
Bir sanat eserini ilgili sanattan anlamayan kişiler çeviremez, çevirmemelidir. Edebi metinler, sadece harfler ve kelimelerden ibaret değildir. Kurgu kitaplar duygu yüklüdür. Sadece dili bilerek verilmek istenen duygunun hedef dildeki okuyucuya aktarılması mümkün değildir.
Kültürel Farklılık
Deyimler, sokak ağzı söylemler, atasözleri, geleneksel tamlamalar, bölgesel mizah ve kültürü bilmek için sadece kelime bilgisi yeterli olmayacaktır. Kitap çevirisi işine kalkışan kişinin dili konuşan toplumun sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Örneğin, İşleyen demir ışıldar bir Türk atasözüdür. Anlamı ise üşengeç insanlar yeteneklerini kaybeder, çalışanların verimi her geçen gün artar demektir. Bu atasözünü hedef dile kelimesi kelimesine çevirmek anlaşılmayacağı gibi başka ve istenmeyen sonuçlara da yol açabilir. Oysa hedef dilde de bu sözün yerine geçen ve kullanılan deyim ya da tamlamalar mutlaka vardır. Sözler toplumlara aittir ancak anlamları evrenseldir.
Kurgu Dışı Kitaplar
Kurgu olmayan kitap çevirisi için yukarda bahsettiklerimiz söz konusu olmayabilir. Dil bilgisi daha önemlidir. Ancak bu tür kitaplarda teknik kelimelere daha çok yer verilir. Doğru kelimeyi bulabilmek için çevirmenin geniş bir sözlük bilgisine sahip olması gerekir. Günümüzde online sözlük kullanımı bu tür çevirilerde zaman açısından büyük faydalar sağlar. Online sözlüklerin sürekli yenilenebilir olması teknik kelimelerin daha kolay bulunmasına yardımcı olur. Buna rağmen geleneksel sözlük kullanımının çevirmene sağladığı katkılar daha fazladır.
Çeviri Kalitesi
Günümüzde yayıncılık sektörünün ana sorunu dağıtım daha sonra da çeviri kalitesidir. Yayınlanan çeviriler iyi değilse basılan kitap kaç adet satarsa satsın ortaya çıkan iş niteliksiz kalacaktır. Çevirmen eksikliği, mevcut çevirmenlerin edebiyat yayıncılığının gereksinimlerini yerine getirememesi ve çevirmenlerin bu eksikleri kabul etmemesinden kaynaklanan sorunlar yayıncılık sektörüne kan kaybettiren durumlardır. Kaliteli okuyucular aynı eserin farklı çevirilerini okuduklarında durumu net olarak görebilir.

Uluslararası Çeviri Deneyimi

Richard F. Lazo
Telif hakkı özgünlük fikrine dayanır; mevcut ifadeden farklı olan her yeni ifade doğal koruma hakkına sahip olan özgün eser gibi yazarın (çevirmen) vazgeçilmez fikri mülkiyet hakkı olarak kabul görür.
Erica Larson
Türkiye dünyada nadir çeviri edebiyatla beslenen ülkelerin başında geliyor. Cumhuriyet tarihine baktığımızda darbe yıllarında Türkçe yazılan kitap basımının artığını, hemen sonrasındaki dönemlerde çeviri eserlerin bazen pazarın %55 ini bulduğunu görebiliriz.
James White
Okurun edebiyat metinlerine yeterli ilgiyi göstermemesini, Türkiye'deki edebiyat çevirisinin öncelikli sorunlarından biri olarak görüyorum. Aslında okurun bu yetersiz ilgisiyle başlayan, birbirini tetikleyen bir durumlar zincirinin ülkemizde edebiyat çevirisinin niteliğini düşürdüğünü düşünüyorum
Lily Madeillaine
Çevirmenlerin bu görevi bir yan meslek olarak yapmak zorunda olmaları. Satışların düşük olması, ödemelerin yetersiz ve zamanında yapılmaması yetenekli çoğu kişinin çeviri işini üstlenmemesine yol açıyor