Biography

Author Picture

Emre Ergel

1972 yılında Babaeski’de doğdu. Dedesi, 1925 Mübadelesinde Makedonya Manastır ( Bitola )’dan gelenlerden. İlk, orta, lise öğrenimimi Türkiye’nin değişik şehirlerinde yaptı. Mühendislikle başladığı üniversite öğrenimimi yarım bırakarak 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 1997 yılında mezun olduktan sonra bankacılıkla başladığı mesleki kariyerine özel sektörde üst düzey finans yöneticilikleri yaparak devam etti. İş dünyasında gördükleri, yaşadıkları öykülerine sızdı. Ustalarım dediği Bilge Karasu, Haldun Taner, Sait Faik Abasıyanık, Vüsat O.Bener, Oğuz Atay’ın yanı sıra Robert Musil, Carlos Fuentes, Stefan Zweig ve Philip Roth’dan etkilendi. 2021 yılında yayımlanan Saygon’da Kızarmış Kurbağa adlı öykü kitabında yer alan YİYADER öyküsüyle, 2021 yılı Fakir Baykurt Öykü Yarışması birincisi oldu.